Bilforsikring I Horsens - Horsens Forsikring Agentur - Den sikre vej til god dækning

Bilforsikring

bilforsikring

Skal du have en sikker bilforsikring i Horsens med god dækning?

Det er lovpligtigt, at du skal have din bil ansvarsforsikret. Ansvarsforsikringen dækker, hvis du kommer til at lave skade på andre eller andres ting. Derimod dækker ansvarsforsikringen ikke skader på din egen bil.

Ønsker du at forsikre selve bilen, kan du købe en kaskoforsikring, der udover at dække bilen også inkluderer:

· En Redningsforsikring (det røde SOS-kort), der dækker under kørsel i udlandet.

· En Retshjælpsforsikring, der betaler sagsomkostninger ved retssager, du som bilens ejer er part i. Gælder også når en anden er fører af din bil.

Bonussikring
Bonussikring betyder, at du må have en belastende skade inden for et forsikringsår, uden du rykker et bonustrin ned og din forsikringspræmie stiger. Får du to skader inden for et forsikringsår, rykker du to år tilbage i bonussystemet.

Vælger du ikke bonussikring, vil enhver bonusbelastende skade betyde, at du rykker 2 år tilbage i bonussystemet, og din Bilforsikring bliver dyrere.

Vejen til elitestatus

For hvert år du kører uden bonusbelastende skader, vil du rykke op til et billigere trin, indtil du når elitestatus. Har du opnået elitestatus, kommer du ikke til at betale mere i præmie – uanset hvor mange skader du laver, såfremt du har valgt vores bonussikring.Ønsker du at stige hurtigere til et mere fordelagtigt bonustrin, kan du gennemføre et køreteknisk kursus i din egen bil. Kontakt os, hvis du ønsker mere information om vores køretekniske kursus.Hos Horsens Forsikring har du mulighed for selv at sammensætte din bilforsikring, så den passer til dine behov. Derfor har du mulighed for at vælge frit mellem nedenstående tilvalgsdækninger:

Autoulykke
Bilens ansvarsforsikring dækker som udgangspunkt ikke føreren af bilen i tilfælde af en ulykke. Horsens Forsikring Agentur giver derfor mulighed for at tegne en autoulykkesforsikring, der dækker i tilfælde af død eller invaliditet ved skader, som er en direkte følge af et ulykkestilfælde. Invaliditetsgraden skal dog være mindst 9 %, før der kan ske udbetaling.

Forsikringen dækker ikke, hvis der udbetales erstatning fra bilens lovpligtige forsikring eller en anden forsikring.
Autohjælpsforsikring
En autohjælpsforsikring er din tryghed, når du kører på de danske veje. Vores autohjælpsforsikring hjælper dig, hvis uheldet er ude – og omfatter såvel bil som efterspændte påhængsvogne. Forsikringen tilbydes i et samarbejde med SOS Dansk Autohjælp.

Med en autohjælpsforsikring er du sikret hjælp hvis:

 • Du har behov for starthjælp, hjulskift, døroplukning eller brændstofudbringning.
 • Din bil sidder fast, og har behov for at blive trukket fri, f.eks. fra en snedrive eller en mudret vej.
 • Din bil ikke kan køre på værksted ved egen kraft.
 • Din bil skal transporteres på værksted, efter at den er blevet fragtet til din bopæl eller synshal pga. et trafikuheld.
 • Der er behov for transport af din bil pga. et trafikuheld.
 • Dit køretøj skal fragtes hjem, fordi du selv er blevet pludselig syg og ikke længere er i stand til at køre
 • bil.
 • Der er behov for persontransport pga. driftsstop.

Førerpladsdækning
Til dig der har din bil forsikret  i Horsens Forsikring Agentur gør vi opmærksom på vores førerpladsdækning.

Der er mange farer på vejene, ikke alene om vinteren, men også når man drager på sommerferie med eller uden campingvogn. Passagererne vil altid have krav på erstatning fra bilens ansvarsforsikring, hvorimod føreren ikke har noget sted at rette sit krav når der er tale om solouheld.

Du kan vælge at tegne en forsikring, som omfatter førerens personskade i de tilfælde, hvor der er tale om et solouheld og der dermed ikke er en modpart, som skal betale erstatning.

Hvis du alene har en ulykkesforsikring får du kun erstatning hvis uheldet medfører varigt mèn. Hvis du derimod har tegnet en førerpladsdækning får du erstatning i.h.t. Ersatningsansvarslovens regler, for:

 • Behandlingsudgifter
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Svie og smerte
 • Varigt mén og
 • Erhvervsevnetab

Kontakt vores salgsafdeling på tlf. 75653874 for specifikke oplysninger om hvem der kan tilbydes denne attraktive forsikring.

Glas og friskadedækning
Horsens Forsikring Agentur tilbyder at udvide kaskoforsikringen med en glas- og friskadedækning.
Glas:
Har du valgt en glas- og friskadedækning, vil der være en mindre selvrisiko ved udskiftning af f.eks. forruden. Kan ruden repareres, er der ingen selvrisiko, da vi betaler den fulde regning.
Friskade:
På kaskodækningen er der altid en selvrisiko. Selvrisikoens størrelse aftales individuelt. Har du valgt en glas- og friskadedækning, vil der ikke være en selvrisiko ved følgende skader:

 • Tyveri, seriehærværk (mindst 3 biler skadet i samme hændelsesforløb) og røveri
 • Brand, eksplosion og lynnedslag
 • Nedstyrtning af genstande på bilen
 • Når ansvarlige skadevolder ikke er i stand til at betale skadebeløbet

Ekstraudstyr
Har bilen mere ekstraudstyr end hvad der er standard, kan det være en god ide at vælge en Ekstraudstyrsforsikring fra Horsens Forsikring Agentur til din bils kaskoforsikring.

Større værdi – mod merpris
– Gælder også når man tager udstyret ud af bilen
– Gælder fælge, special lak, styling samt folie

Bilforsikring i Horsens skal erhverves hos Horsens Forsikring. Kontakt os på 75653874 / 24850345 eller info@horsensforsikring.dk.