En sommerhusforsikring skaber tryghed - Horsens Forsikring Agentur

Fritidshusforsikring

Sommerhushusforsikring -tryghed for dine værdier
Et sommerhus er et hyggeligt sted at være for hele familien, eller alene to. Hyggen kan dog hurtigt forsvinde, hvis uheldet er ude. Fritidshuse står tit uden opsyn i længere tid af gangen, og er derfor oplagte mål for indbrud og hærværk. Med vores fritidshusforsikring er du sikret, hvis uheldet er ude.

Vær opmærksom på, at fritidshusforsikringen ikke dækker, hvis skaden skyldes dårlig vedligeholdelse. Du skal derfor huske at vedligeholde dine bygninger.

Hos Horsens Forsikring Agentur inkluderer fritidshusforsikringen en indboforsikring, der dækker de ting, som du fast har til at være i dit fritidshus.

Er du kunde hos os og overvejer at bygge dit hus selv, eller går du med planer om en større ombygning, anbefaler vi, at du tegner en særlig entrepriseforsikring.

Vores tilbud til dit fritidshus
Der er stor forskel på fritidshuse og det er vigtigt at tilpasse forsikringen til netop dit hus. Derfor har du, som det også er tilfældet med villaforsikringer, mulighed for at skræddersy en fritidshusforsikring, der dækker lige netop dine behov.

Brand
Vores brandforsikring dækker bl.a. skader opstået ved brand, lynnedslag og kortslutninger.

En brandforsikring er ikke lovpligtig, men din bank eller kreditforening vil normalt kræve, at dit fritidshus er brandforsikret, for at du kan låne penge i det. Dit fritidshus stilles nemlig som sikkerhed for lånet, fordi forsikringen efter en brand betaler husets reparation eller i yderste konsekvens betaler for at bygge et nyt, tilsvarende hus.

Bemærk at brandforsikringen kun dækker skader på selve bygningen. Ikke på indboet. Bliver dit indbo beskadiget under en brand, er det fritidshusforsikringens indbyggede indboforsikring, der kan hjælpe dig. Indboforsikringen er bestemt ud fra størrelsen på dit fritidshus, men har  du et lille fritidshus, men mange værdier i det, kan beløbet sættes op.
Sauna, spa og pool
Er der sauna, spa eller pool i dit fritidshus skal disse nævnes i policen for at være omfattet af fritidshusforsikringen. Er de ikke nævnt på policen, dækker forsikringen ikke skader vedrørende sauna, spa eller pool

Anden Bygnings Beskadigelse
Anden bygningsbeskadigelse, ABB, giver dig en bred række af dækningsmuligheder. ABB dækker først og fremmest de skader naturen kan forvolde på dine bygninger: Skader som skyldes storm, snetryk samt voldsomt tø- og skybrud.

ABB dækker også en lang række skader forvoldt af mennesker. Det kan for eksempel være skader i forbindelse med indbrud, hærværksskader, skade på glas og kumme eller andre pludseligt opståede skader.

Forvolder dine bygninger skade på andre er du også dækket af ABB. I daglig tale kalder man det for Husejeransvar. Husejeransvar dækker f.eks. hvis en tagsten blæser af dit hus og skader en forbipasserende person. Husk dog at skader på dit indbo hører under familieforsikringen.

Vores ABB inkluderer også en retshjælpsforsikring, der sikrer dig, hvis du får juridiske problemer som husejer. En retshjælpsforsikring dækker dine sagsomkostninger indtil 75.000 kr. med en selvrisiko på kun 10 % (dog mindst 2.500 kr.).
Skadedyr
Vores Skadedyrsforsikring omfatter mere end mus og rotter.
Skadedyr er alle vilde dyr, foruden insekter, der kan forvolde fysisk skade på din ejendom.

Skadedyr kan hurtigt udhule murværk, ødelægge el-installationer, gnave sig vej gennem træværk, og det er først, når skaden er sket, man opdager problemet.

Skadedyr kan være et dyrt bekendtskab, men med en Skadedyrsforsikring hos Horsens Forsikring Agentur er du klar til at tage kampen op mod ubudne gæster.
Udvidet rørskade
Den udvidede rørskadeforsikring, omfatter alle husets skjulte rør. Skjulte rør kan ligge gemt i gulve og vægge i årevis, og de fleste kommer først i tanke om deres skjulte rør, når skaden er sket.

Vi skelner ikke imellem nye og gamle rør. Er uheldet ude og rørene brister, så betaler vi de fulde reparationsudgifter, uanset rørenes alder. Vores udvidede rørskadeforsikring dækker også, hvis rørskaden er skyld i vandskader på for eksempel tæpper, møbler eller andet indbo.

Dine stikledninger er inkluderet i den udvidede rørskadeforsikring. Stikledninger er de rør og ledninger, der løber under jorden på husejerens grund. Stikledninger der løber under grunden er husejerens ansvar.

Ejer du et fritidshus, hvor rørene ligger synlige langs væggen, kan du undvære den udvidede rørskadeforsikring. Det vil typisk være huse fra før 1950, hvor rørene er synlige ved loft og væg. Her kan det være tilstrækkeligt at tegne en forsikring på stikledninger alene.

Husk: Har du en pool, sauna eller spa, så kræver det en særlig forsikring.

Stikledninger
Den udvidede rørskadeforsikring, omfatter alle husets skjulte rør. Skjulte rør kan ligge gemt i gulve og vægge i årevis, og de fleste kommer først i tanke om deres skjulte rør, når skaden er sket.

Vi skelner ikke imellem nye og gamle rør. Er uheldet ude og rørene brister, så betaler vi de fulde reparationsudgifter, uanset rørenes alder. Vores udvidede rørskadeforsikring dækker også, hvis rørskaden er skyld i vandskader på for eksempel tæpper, møbler eller andet indbo.

Dine stikledninger er inkluderet i den udvidede rørskadeforsikring. Stikledninger er de rør og ledninger, der løber under jorden på husejerens grund. Stikledninger der løber under grunden er husejerens ansvar.

Ejer du et fritidshus, hvor rørene ligger synlige langs væggen, kan du undvære den udvidede rørskadeforsikring. Det vil typisk være huse fra før 1950, hvor rørene er synlige ved loft og væg. Her kan det være tilstrækkeligt at tegne en forsikring på stikledninger alene.

Husk: Har du en pool, sauna eller spa, så kræver det en særlig forsikring.
Svamp og insekt
Dit fritidshus kan lide voldsom skade ved angreb fra træ- og murødelæggende svampe og insekter. Det kan f.eks. være svampeangreb i trækonstruktionen eller murbier, der underminerer fugerne, når de graver gange fugerne for at lægge deres æg.

Det er derfor en god ide at have en svampe- og insektforsikring.

Vores svampe- og insektforsikring dækker skader forvoldt af aktive svampe eller insekter på træ- og murværk. Du skal dog huske, at dit træ- og murværk stadig skal vedligeholdes.

Kontakt os her.