Husforsikring forsikre alle bygninger på din grund - Horsens Forsikring Agentur

Husforsikring

Når du sætter pris på din bolig
Med vores husforsikring kan du få dækket mere end din bolig. Forsikringen af dit hus kan nemlig udvides til at også dække din garage, dit udhus, dit redskabsskur med mere. Ja, faktisk kan du få forsikret alle de bygninger, der befinder sig på din grund.

Prisen på at forsikre din bolig bestemmes ud fra det bygningsareal, som du ønsker at forsikre. Det er med andre ord billigere at forsikre et lille hus end en stor villa.

Vær opmærksom på, at husforsikringen ikke dækker, hvis skaden skyldes dårlig vedligeholdelse af din bolig. Du skal derfor huske at vedligeholde dine bygninger og holde dem i rimelig stand

Overvejer du at bygge dit hus selv, eller går du med planer om en større ombygning, så anbefaler vi, at du tegner en særlig entrepriseforsikring.


Vores tilbud til dit hus
Hos Horsens Forsikring Agentur ved vi, at der ikke findes to huse, der er helt ens. Derfor giver vi dig mulighed for at sammensætte din husforsikring, så den passer til netop din bolig og dit behov. Kontakt os her.

 

Brand
Vores brandforsikring dækker bl.a. skader opstået ved brand, lynnedslag og kortslutninger. Brandforsikringen dækker kun skader på selve bygningen. Ikke på indboet. Bliver dit indbo beskadiget under en brand, er det din familieforsikring, der kan hjælpe dig.

En brandforsikring er ikke lovpligtig, men din bank eller kreditforening vil normalt kræve, at dit hus er brandforsikret, for at du kan låne penge i det. Dit hus stilles nemlig som sikkerhed for lånet, fordi forsikringen efter en brand betaler husets reparation eller i yderste konsekvens betaler for at bygge et nyt, tilsvarende hus.


Anden Bygnings Beskadigelse
Anden bygningsbeskadigelse, ABB, giver dig en bred række af dækningsmuligheder. ABB dækker først og fremmest de skader naturen kan forvolde på dine bygninger: Skader som skyldes storm, snetryk samt voldsomt tø- og skybrud.

ABB dækker også en lang række skader forvoldt af mennesker. Det kan for eksempel være skader i forbindelse med indbrud, hærværksskader, skade på glas og kumme eller andre pludseligt opståede skader.

Forvolder dine bygninger skade på andre er du også dækket af ABB. I daglig tale kalder man det for Husejeransvar. Husejeransvar dækker f.eks. hvis en tagsten blæser af dit hus og skader en forbipasserende person. Husk dog at skader på dit indbo hører under familieforsikringen.

Vores ABB inkluderer også en retshjælpsforsikring, der sikrer dig, hvis du får juridiske problemer som husejer. En retshjælpsforsikring dækker dine sagsomkostninger indtil 75.000 kr. med en selvrisiko på kun 10 % (dog mindst 2.500 kr.).


Skadedyr
En skadedyrsforsikring hos Thisted Forsikring omfatter mere end mus og rotter.
Skadedyr er alle vilde dyr, foruden insekter, der kan forvolde fysisk skade på din ejendom.

Skadedyr kan hurtigt udhule murværk, ødelægge el-installationer, gnave sig vej gennem træværk, og det er først når skaden er sket, man opdager problemet.

Skadedyr kan være et dyrt bekendtskab, men med en skadedyrsforsikring hos Horsens Forsikring er du klar til at tage kampen op mod ubudne gæster.


Udvidet rørskade
Den udvidede rørskadeforsikring, omfatter alle husets skjulte rør. Skjulte rør kan ligge gemt i gulve og vægge i årevis, og de fleste kommer først i tanke om deres skjulte rør, når skaden er sket.

Vi skelner ikke imellem nye og gamle rør. Er uheldet ude og rørene brister, så betaler vi de fulde reparationsudgifter, uanset rørenes alder. Vores udvidede rørskadeforsikring dækker også, hvis rørskaden er skyld i vandskader på for eksempel tæpper, møbler eller andet indbo.

Dine stikledninger er inkluderet i den udvidede rørskadeforsikring. Stikledninger er de rør og ledninger, der løber under jorden på husejerens grund. Stikledninger der løber under grunden er husejerens ansvar.

Bor du i et hus, hvor rørene ligger synlige langs væggen, kan du undvære den udvidede rørskadeforsikring. Det vil typisk være huse fra før 1950, hvor rørene er synlige ved loft og væg. Her kan det være tilstrækkeligt at tegne en forsikring på stikledninger alene.

Stikledninger
Stikledninger er de rør og ledninger, der løber under jorden på husejerens grund. Stikledninger er husejerens ansvar, og da rørene nemt kan blive ødelagt af rødder fra træer eller tunge maskiner på overfladen, er det en god ide at forsikre sine stikledninger.

Bor du i et hus fra før 1950, hvor rørene ligger synligt langs væggen, kan det være en god ide at tegne en forsikring på stikledningerne alene.

Har man derimod tegnet en udvidet rørskadeforsikring, er det ikke nødvendigt med en særskilt forsikring af stikledninger, da de er inkluderet i den udvidede rørskadeforsikring.


Svamp og insekt
Dit hus kan lide voldsom skade ved angreb fra træ- og murødelæggende svampe og insekter. Det kan f.eks. være svampeangreb i trækonstruktionen eller murbier, der underminerer fugerne, når de graver gange fugerne for at lægge deres æg.

Det er derfor en god ide at have en svampe- og insektforsikring.

Vores svampe- og insektforsikring dækker skader forvoldt af aktive svampe eller insekter på træ- og murværk. Du skal dog huske, at dit træ- og murværk stadig skal vedligeholdes.